Władze Wydziału

* * *

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

* * *

DZIEKAN

dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni

e-mail: sekretariat.dziekana@ans.pw.edu.pl

* * *  

PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. Justyna Łacny, profesor uczelni

e-mail: justyna.lacny@pw.edu.pl

* * *

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA

dr Alina Naruniec

e-mail: alina.naruniec@pw.edu.pl

* * *

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH

dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni

e-mail: radoslaw.koszewski@pw.edu.pl

* * *

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr inż. Krzysztof Urbaniak

e-mail: krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl

* * *