Pełnomocnicy Dziekana

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia   dr Katarzyna Górniak
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Katalogu ECTS i Kart Przedmiotu   dr Tomasz Tyc
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Programu Erasmus+  dla studentów   dr Michał Pręgowski
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich   dr Dominik Sypniewski
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. rankingów   dr hab. inż. Jarosław Zalewski
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. promocji Wydziału   dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych   dr Katarzyna Górniak
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej   dr Krzysztof Urbaniak
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki   mgr Agnieszka Kapczyńska
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych   dr Krzysztof Urbaniak
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych   dr hab. Marcin Rojszczak
     
Wydziałowy Pełnomocnik ds. monitorowania sytuacji konfliktowych   ks. dr Jacek Połowianiuk
     
Wydziałowy koordynator wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów   dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
     
Wydziałowy koordynator ds. seminariów dla doktorantów   prof. dr hab. Andrzej Biłat
     
Wydziałowy koordynator ds. Bazy Wiedzy   lic. Paulina Czeredys
     
Wydziałowy koordynator ds. zarządzania ryzykiem działań zgłoszonych w Planach realizacji strategii PW   mgr Aleksandra Firek