Rada Wydziału

   

Rok akademicki 2020/2021

---

Terminarz posiedzeń:

---

Skład Rady Wydziału

Dziekan - Przewodniczący Rady Wydziału

---

Prodziekani

---

Pozostali członkowie Rady Wydziału

---

Samodzielni pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni

---

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych

---

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim

---

Reprezentanci Wydziałowej Rady Samorządu w Radzie Wydziału

---

Z głosem doradczym
---