Zakłady

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Kierownik: dr hab. Marek Jakubiak, profesor uczelni

 marek.jakubiak@pw.edu.pl

 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Kierownik: dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni

 robert.suwaj@pw.edu.pl

 

Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

Kierownik: stanowisko nieobsadzone 

 

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Kierownik: dr hab. Jarosław Zalewski, prof. uczelni

 jaroslaw.zalewski@pw.edu.pl