Komisje na Wydziale

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr Agnieszka Tomczak - przewodnicząca,
 • dr Katarzyna Górniak, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia— wiceprzewodnicząca,
 • prof. dr hab. Robert Suwaj,
 • dr Alina Naruniec,
 • dr Dominik Sypniewski,
 • ks. dr Jacek Połowianiuk,
 • dr Tomasz Tyc,
 • dr Dorota Wilkowska-Kołakowska,
 • dr inż. Paweł Stacewicz,
 • dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez samorząd studencki w WAiNS.

Komisji ds. monitorowania procesów doskonalenia kształcenia na kierunku Administracja

 • dr Katarzyna Górniak, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia— przewodnicząca,
 • dr Agnieszka Tomczak - wiceprzewodnicząca,
 • dr Katarzyna Chrostowska-Malak,
 • dr Cezary Woźniak,
 • jeden przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki w WAiNS.

Komisja ds. Nauki

 • dr Robert Kędziora, prodziekan ds. nauki — przewodniczący,
 • dr hab. inż Marian Kowalewski, profesor uczelni — zastępca przewodniczącego,
 • dr Bartłomiej Skowron,
 • dr hab. Marcin Rojszczak.

Komisja ds. Programów Kształcenia

 • dr Alina Naruniec — przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Robert Suwaj - wiceprzewodniczący,
 • dr hab. Jarosław Zalewski, prof. uczelni,
 • dr Robert Kędziora,
 • dr Kinga Pawłowska,
 • dwóch przedstawicieli studentów wskazywanych przez samorząd studencki w WAiNS.

Komisja ds. weryfikacji danych w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

 • dr hab. Marcin Rojszczak – przewodniczący,
 • dr Dorota Wilkowska-Kołakowska,
 • dr hab. inż. Jarosław Zalewski, prof. uczelni,
 • mgr Marta Strzemieczna.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 • dr inż. Krzysztof Urbaniak – przewodniczący,
 • dr Cezary Woźniak - wiceprzewodniczący,
 • Natalia Kononova – studentka,
 • Magdalena Plewa – studentka,
 • Monika Pniewska – studentka.

Komisja ds. planów wykonawczych Strategii PW

 • dr Bartłomiej Skowron – przewodniczący,
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczeln,
 • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni,
 • dr hab. Marcin Rojszczak,
 • mgr Aleksandra Firek,
 • Jakub Jernaś – student.

Wydziałowa Komisja ds. strategicznego rozwoju

 • dr. hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni – przewodniczący,
 • dr. hab. Jacek Janowski, prof. uczelni – wiceprzewodniczący,
 • dr. Cezary Woźniak – sekretarz,
 • dr. inż. Krzysztof Urbaniak,
 • dr Paula Quinon,
 • mgr Aleksandra Firek,
 • mgr Małgorzata Strączyńska,
 • Aleksandra Pobrotyn – studentka,
 • Wojciech Wirkus – student.