Komisje na Wydziale

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr Agnieszka Tomczak - przewodnicząca,
 • dr Katarzyna Górniak, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia— wiceprzewodnicząca,
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni,
 • dr Alina Naruniec,
 • dr Beata Pachuca-Smulska,
 • dr Dominik Sypniewski,
 • ks. dr Jacek Połowianiuk,
 • dr Tomasz Tyc,
 • dr Dorota Wilkowska-Kołakowska,
 • dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez samorząd studencki w WAiNS.

Komisji ds. monitorowania procesów doskonalenia kształcenia na kierunku Administracja

 • dr Katarzyna Górniak, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia— przewodnicząca,
 • dr Agnieszka Tomczak - wiceprzewodnicząca,
 • dr Katarzyna Chrostowska-Malak,
 • dr Cezary Woźniak,
 • jeden przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki w WAiNS.

Komisja ds. Nauki

 • dr Robert Kędziora, prodziekan ds. nauki — przewodniczący,
 • dr hab. inż Marian Kowalewski, profesor uczelni — zastępca przewodniczącego,
 • dr Bartłomiej Skowron,
 • dr Marcin Rojszczak.

Komisja ds. Programów Studiów

 • dr Alina Naruniec — wiceprzewodnicząca,
 • prof. dr hab. Andrzej Biłat,
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni,
 • dr Robert Kędziora,
 • dr Kinga Pawłowska,
 • ks. dr Jacek Połowianiuk,
 • dr Marcin Rojszczak,
 • dr inż. Paweł Stacewicz,
 • dwóch przedstawicieli studentów wskazywanych przez samorząd studencki w WAiNS.

Komisja ds. weryfikacji danych w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

 • dr Marcin Rojszczak – przewodniczący,
 • dr Radosław Puchta,
 • dr Dorota Wilkowska-Kołakowska,
 • dr hab. inż. Jarosław Zalewski, prof. uczelni,
 • mgr Marta Strzemieczna.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 • dr inż. Krzysztof Urbaniak – przewodniczący,
 • dr Cezary Woźniak - pracownik,
 • Marta Jagiełło – studentka,
 • Dominika Kraska – studentka,
 • Katarzyna Kuśmierczyk – studentka,
 • Małgorzata Lis – studentka,
 • Karolina Marciniak – studentka.