2021.06.18 - Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”, której tematyka wpisuje się w aktualne dyskusje o możliwościach, ograniczeniach i odbiorze społecznym systemów sztucznej inteligencji, w tym systemów uczących się. Wygłaszane i dyskutowane referaty będą miały charakter interdyscyplinarny - z odniesieniami do informatyki, filozofii, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

Termin:  18.06.2021 r. (Politechnika Warszawska, WAiNS)

Wersja Polska | English version

Tematyka konferencji

Zagadnienie zaufania do systemów sztucznej inteligencji (SI) nabiera współcześnie coraz większej wagi ponieważ:

 • systemy SI stają się coraz szerzej dostępne, a to sprawia, że korzysta z nich wiele osób, które słabo rozumieją zasady ich działania,
 • systemy te wykazują ogromną złożoność, która utrudnia ocenę ich wiarygodności,
 • podejmowane przez nie decyzje są wynikiem złożonego i często nieprzejrzystego procesu uczenia się,
 • decyzje te dotyczą obszarów wpływających na bezpieczeństwo człowieka (np. zdrowotne, finansowe czy militarne).

Analiza zagadnienia zaufania do systemów sztucznej inteligencji wymaga między innymi:

 • zidentyfikowania czynników wpływających (pozytywnie i negatywnie) na zaufanie ludzi  do systemów informatycznych (zarówno ogólnie, jak i w określonych obszarach),
 • zidentyfikowania oczekiwań odbiorców wobec systemów SI,
 • określenia, które typy systemów SI i jakie ich elementy wpływają najsilniej na zaufanie odbiorców,
 • zbadania relacji między zaufaniem odbiorców do systemów SI, a zdolnością tych systemów do wyjaśniania podejmowanych decyzji
 • refleksji nad regulacjami prawnymi sprzyjającymi zaufaniu do systemów SI,
 • rozważenia kwestii etycznych w tym: moralnych, które mogą pojawić się w związku z decyzjami podejmowanymi przez systemy SI.

 

Referaty

SESJA w języku angielskim

SESJA w języku polskim

 

Komunikaty

 

Program konferencji

Plik pdf do pobrania: Szczegółowy program konferencji (.pdf)

 

Organizacja

Konferencja będzie zorganizowana w postaci zdalnej (platforma Zoom), w dniu 18.06.2021, godz. 9.00.
Link: https://zoom.us/j/94593588237

 

Komitet Programowy Konferencji

 • dr hab. (prof. uczelni) Jarosław Arabas,
 • dr hab. (prof. uczelni) Marek Jakubiak,
 • dr hab. Andrzej Wodecki,
 • dr Helena Bulińska-Stangrecka,
 • dr inż. Paweł Stacewicz.

 

Komitet organizacyjny

Plakat konferencji: obejrzyj (.pdf)