Zespoły badawcze

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej funkcjonują zespoły badawcze, które prowadzą badania mogące wspierać w szczególności środowisko biznesowe i administrację publiczną w zakresie poszukiwania i wdrażania rozwiązań w obszarze prawnych aspektów nowoczesnych technologii, działalności administracji publicznej, wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach społecznych oraz regulacji rynków energii (innowacji na rzecz zrównoważonej energii). Analizowane są również zagadnienia takie jak językowe odwołania do etosu w argumentacji i w dialogu, argumentacyjne aspekty prawa, filozoficzne aspekty modelowania obliczeniowego oraz centralne problemy z zakresu współczesnej filozofii fizyki czy filozofii matematycznej.