Publikacje

Wykaz obejmuje prace naukowe pracowników WAiNS opublikowane w okresie 2017-2021, uporządkowane z uwzględnieniem kategorii i wartości punktowych stosowanych na potrzeby ewaluacji dyscyplin naukowych.

Całość dorobku publikacyjnego pracowników WAiNS jest natomiast dostępna w Bazie Wiedzy PW.