nauki o zarządzaniu i jakości

Monografie

 • Bulińska-Stangrecka Helena: E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych, 2018, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-765-7, 225 s.
 • Jasiński Leszek: Potencjał i rozwój. Organizacja społeczeństwa i technika a stan gospodarki, 2018, Warszawa, Centrum Europejskie Natolin, ISBN 978-83-64118-90-6, 259 s.
 • Jasiński Leszek: Analiza i interpretacja badań ekonomicznych, 2017, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-645-2, 144 s.

Artykuły naukowe

za 100 pkt.

 • Bulińska-Stangrecka Helena, Bagieńska Anna, Iddagoda Yasangi Anuradha: The Mediating Role of Social Media in the Relationship between Perceived Leadership Support and Employee Engagement in Banking, w: European Research Studies Journal, 2021, vol. XXIV, nr Special Issue 1, s.851-874. DOI:10.35808/ersj/2077
 • Stefanoff Pawel, Sobierajski Tomasz, Bulińska-Stangrecka Helena [i in.]: Exploring factors improving support for vaccinations among Polish primary care physicians, w: PLoS ONE, 2020, ss. 1-14, DOI:10.1371/journal.pone.0232722

za 70 pkt.

 • Bulińska-Stangrecka Helena, Bagieńska A.: The Role of Employee Relations in Shaping Job Satisfaction as an Element Promoting Positive Mental Health at Work in the Era of COVID-19, w: International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, nr 4, 2021, ss. 1-19, Numer artykułu:1903, DOI:10.3390/ijerph18041903
 • Bulińska-Stangrecka Helena, Bagieńska A.: Intangible resources for an organization’s sustainability potential, w: Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 8, nr 1, 2020, ss. 741-761, DOI:10.9770/jesi.2020.8.1(50)

pozostałe

 • Masłyk-Musiał Ewa, Bulińska-Stangrecka Helena: Wyzwania e-kultury dla specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1(120), 2018, ss. 155-166
 • Bulińska-Stangrecka Helena: Wpływ zaufania organizacyjnego na dzielenie się wiedzą w organizacjach IT, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 359, 2018, ss. 104-120
 • Bulińska-Stangrecka Helena: HR Practises in E-culture on the Basis of Qualitative Research in Virtual Organizations, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVIII, nr 10, 2017, ss. 55-67
 • Bulińska-Stangrecka Helena: Analiza związku wirtualności z zaufaniem intraorganizacyjnym, w: Roczniki Ekonomii i Zarządzania, vol. 9(45), nr 2, 2017, ss. 79-92

Rozdziały w pracach zbiorowych

z poziomu I za 20 pkt.

 • Bulińska-Stangrecka Helena, Naim Mohammad Faraz: Brace Up for the New Generation: Decoding the Psychological Contract Expectations of Gen Z in a Digital World, w: Redefining the Psychological Contract in the Digital Era. Issues for Research and Practice / Coetzee Melinde, Deas Alda (red.), 2021, Springer, s.285-296, ISBN 978-3-030-63863-4. DOI:10.1007/978-3-030-63864-1_15
 • Bulińska-Stangrecka Helena, Anna Dolot: Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną, w: Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne / Bulińska-Stangrecka Helena, Stacewicz Paweł (red.), 2020, ISBN 978-83-8156-109-9, ss. 79-93
 • Bulińska-Stangrecka Helena, Mohammad Faraz: Down the Rabbit Hole: Social Media, Workplace Collaboration, Millennial Psychological Need Satisfaction and Affective Commitment in Industry 4.0, w: Thriving in Digital Workspaces Emerging Issues for Research and Practice / Coetzee Melinde (red.), 2019, ISBN 978-3-030-24462-0, ss. 253-264, DOI:10.1007/978-3-030-24463-7_13
 • Bulińska-Stangrecka Helena: Organizacja wirtualna w naukach o zarządzaniu: wybrane konsekwencje wirtualizacji, w: Przedmioty wirtualne / Stacewicz Paweł, Skowron Bartłomiej (red.), 2019, ISBN 978-83-8156-004-7, ss. 118-129
 • Jasiński Leszek: The Konwledge-Based Economy and the Evolution of Economic Structures, w: Urbanisation once again: selected case studies / Gawlikowski Andrzej, Bonenberg Wojciech (red.), 2018, ISBN 978-83-7775-499-3, ss. 105-114
 • Bulińska-Stangrecka Helena: Informacja w naukach o zarządzaniu, w: Różne oblicza informacji / Stacewicz Paweł (red.), 2017, ISBN 978-83-7814-696-4, ss. 97-111
 • Jasiński Leszek: Międzyregionalne różnice ekonomiczne w Polsce i w wybranych krajach świata, w: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej / Sobczak Eugeniusz (red.), 2017, ISBN 978-83-7814-687-2, ss. 23-34
 • Kisilowski Marek, Zawiła-Niedźwiecki Janusz: Grounds for the need of a new definition of social logistics, w: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami / Kieltyka Leszek, Kobis Paweł (red.), 2017, , ISBN 978-83-7193-660-0, ss. 276-287
 • Skowron Bartłomiej, Bulińska-Stangrecka Helena: Czy administrowanie w Polsce to unikanie sytuacji niepewnych? Lęk niepewność i zmiana w administracji, w: Spory o wartości: aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne / Zubelewicz Jan (red.), 2017, ISBN 978-83-7814-691-9, ss. 101-114

Redakcje

 • Bulińska-Stangrecka Helena, Stacewicz Paweł (red.): Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne, 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-109-9, 128 s.