Projekty naukowe

okres realizacji kierownik źródło finansowania konkurs tytuł wartość projektu
2024.06.03 - 2025.06.03 dr Albert Pielak
 
[nauki prawne]
NCN MINIATURA 8 Odpowiedzialność rodzicielska w perspektywie prawnoporównawczej 36 373,00 PLN
2022.09.01 - 2024.08.31 dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni
 
[nauki prawne]
"Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" Politechnika Warszawska   Wsparcie przygotowania i wydania monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych 40 000,00 PLN
2022.08.01 - 2024.07.31

dr Marcin Rojszczak

 

 

[nauki prawne]

"Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" Politechnika Warszawska   Wsparcie przygotowania i wydania monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych 40 000,00 PLN
2022.08.01 - 2024.07.31 dr hab. Justyna Łacny,
prof. uczelni
 
[nauki prawne] 
"Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" Politechnika Warszawska   Wsparcie przygotowania i wydania monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych 40 000,00 PLN
2022.02.07 - 2025.02.06 dr Paulina Quinon
 
[filozofia]
NCN OPUS 21 Struktura pojęciowa liczb naturalnych. Modelowanie kognitywnych systemów przetwarzania informacji ilościowej, numerycznej i liczbowej w przestrzeniach pojęciowych 234 606,00 PLN
2022.11.28 - 2025.11.27 dr hab. Katarzyna Budzyńska,
prof. uczelni
 
[filozofia]
NCN CHIST-ERA CALL 2021 Interwencje przeciwko zjawisku polaryzacji w społeczeństwie na rzecz mediów społecznościowych godnych zaufania: Od diagnozy do terapii 1 131 038,00 PLN
2022.07.20 - 2024.07.19 dr hab. Jacek Janowski,
profesor uczelni
 
[nauki prawne]
Ministerstwo Edukacji i Nauki Program "Nauka dla Społeczeństwa" Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej 1 500 000,00 PLN
2021.12.02 - 2022.12.01 dr Marek Dominik Porzeżyński
 
[nauki prawne]
NCN MINIATURA 5 Prawne i etyczne ograniczenia wykorzystania danych biometrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce 18 658,00 PLN
2021.08.10 - 2026.01.09 dr hab. Marcin Koszowy,
profesor uczelni
 
[filozofia]
NCN OPUS 20 LAP AMoRe - Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne 753 685,00 PLN
2021.08.01 - 2025.07.31 dr hab. Katarzyna Budzyńska,
prof. uczelni
 
[filozofia]
Fundacja VolkswagenStiftung Artificial Intelligence
and Society of the Future
[DeLab] Deliberation Laboratory (.pdf) 201 900,00 EURO
2021.01.26
- 2024.01.25
dr Hans-Joachim Greif
 
[filozofia]
NCN OPUS 19 Turing, Ashby i „aktywność mózgu” (.pdf) 767 130,00 PLN
2021.01.01
- 2022.12.31
dr hab. Katarzyna Budzyńska,
prof. uczelni
 
[filozofia]
"Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" Politechnika Warszawska CYBERIADA-2 [Con2Con] Od kontrowersji do konsensusu: Analiza konfliktu w dyskursie publicznym online (.pdf) 170 809,50 PLN
2020.12.12
- 2021.12.11
dr Radosław Puchta
 
[nauki prawne]
NCN MINIATURA 4 Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji (.pdf) 36 445,00 PLN
2020.09.01
- 2023.08.31
dr hab. Katarzyna Budzyńska,
prof. uczelni
 
[filozofia]
KE Program H2020 European Training Networks (MSCA-ITN) Interaktywne technologie języka naturalnego dla wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (.pdf) 227 478,60 EURO
2020.07.09
- 2024.03.08
dr hab. Justyna Łacny,
prof. uczelni
 
[nauki prawne]
NCN OPUS 18 Odpowiedzialność finansowa państwa członkowskiego wobec UE za naruszenie zasady praworządności (.pdf) 194 874,00 PLN
2020.06.26
- 2023.06.25
dr Frank Zenker
 
[filozofia]
NCN OPUS 18 Konstrukcja teorii w empirycznych naukach społecznych i naukach behawioralnych (.pdf) 740 760,00 PLN
2020.03.03
- 2023.09.02
dr Antonio Vassallo
 
[filozofia]
NCN OPUS 17 Samoistne Struktury w Grawitacji Kwantowej (.pdf) 993 300,00 PLN
2019.04.09
- 2020.04.23
dr Bartłomiej Skowron
 
[filozofia]
NCN MINIATURA 2  Ontologia formy matematycznej Saundersa Mac Lane'a (.pdf) 29 438,00 PLN
2019.03.15
- 2020.03.14
dr Helena Bulińska-Stangrecka
 
[nauki o zarządzaniu i jakości]
NCN MINIATURA 2 (lista nr 11) Związki zaufania interpersonalnego, zaangażowania afektywnego pracowników oraz dzielenia się wiedzą ukrytą oraz ich wpływ na innowacyjność organizacji (.pdf) 37 404,00 PLN
2018.10.19
- 2020.05.15
dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
 
[nauki prawne]
NCN MINIATURA 2 (lista nr 4) Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami (.pdf) 24 197,00 PLN
2018.07.01
- 2024.12.31
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
 
[nauki prawne]
MEiN projekt pomocowy Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni 160 000,00 PLN (2018r.)
523 822,00 PLN (2019r.)
527 946,00 PLN (2020r.)
521 100,00 PLN (2021r.)
498 500,00 PLN (2022r.)
479 750,00 PLN (2023r.)
497 800,00 PLN (2024r.)
2018.01.10
- 2023.10.09
(na WAiNS realizowany od 2018.02.14)
dr. hab. Piotr Radziewicz,
prof. uczelni
 
[nauki prawne]
NCN OPUS 13 Pojęcie i skutki prawne prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustawy (.pdf) 163 652,00 PLN
2017.08.17
- 2020.08.16
(na WAiNS realizowany od 2018.10.16)
dr Monika Stachowiak-Kudła
 
[nauki prawne]
NCN SONATA 12 Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich (.pdf) 45 600,00 PLN
2015.01.28
- 2019.09.27
(na WAiNS realizowany od 2018.03.02)
dr. hab. Piotr Radziewicz,
prof. uczelni
 
[nauki prawne]
NCN  OPUS 7 Konstytucyjne prawo intertemporalne (.pdf) 209 736,00 PLN