SZKOLENIE BHP OBOWIAZKOWE (uwaga termin został przedłużony do 24.10.2021)

Dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych zostały utworzone grupy w MS Teams:

1)        WANS_I_Szkolenie BHP dla studentów PW

           Kod dostępu/dołączenia do grupy do 200 osób (stacj.): rmrdjdq

2)        WANS_II_Szkolenie BHP dla studentów PW

           Kod dostępu/dołączenia do grupy do 100 osób (niestacj.): xj4z41b

Aby student mógł pomyślnie przejść szkolenie BHP, powinien zapoznać się materiałami do samokształcenia, umieszczonymi w grupie, które będą dostępne w dniach 07-15 października 2021 r.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w skrypcie, należy do 15 października 2021 roku wypełnić test sprawdzający wiedzę. Kody dostępu do testu na MS Forms, umieszczone są w grupie na MS Teams.