Aktualności

Ważność legitymacji przedłużona przez MNiSW

Zdjęcie: Klepsydra w tle fragment kalendarza

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.