Wręczenie nagród w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową

  Sponsorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest Siemens Healthcare Sp. z o.o.  

W dniu 29.11.2022 o godz. 16:15 nastąpi wręczenie nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu administracji w systemie ochrony zdrowia w roku akademickim 2021/2022 na WAINS PW.

Nagrodę ufundowaną przez firmę  Siemens Healthcare Sp. z o.o.  zdobyła Pani mgr Aleksandra Olszewska.

Temat pracy dyplomowej: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki jako zadanie jednostek administracji publicznej”

Promotor pracy: dr Katarzyna Górniak