Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Organizacja zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2021 Z

  1. Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.
  2. Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).
  3. Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW

 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Stanisław Michałowski