Studium Języków Obcych - rejestracja na języki

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

III semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu –  poniedziałki od 14.15 do 15.45 oraz w czwartki od 10.15 do 11.45.

Student samodzielnie rejestruje się do grup wg tabeli poniżej w USOS od 26.09.2023.

Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy

mgr Aleksandra Januszewska

M10/11

mgr Aleksandra Januszewska
M12/13
6420-CDH60-0SA-0008 4
mgr Anita Pawłowska
M10/11
mgr Anita Pawłowska
M12/13
6420-CDH60-0SA-0008 5
mgr Anna Soczówka
M10/11
mgr Anna Soczówka
M12/13
6420-CDH60-0SA-0008 6
mgr Joanna Bańkowska
328520
328551
328661
328724
328735
328739
mgr Anita Pawłowska
M12/13
6420-CDH60-0SA-0008 5
mgr Joanna Bańkowska
328568
328583
328591
328598
328605
328636, 328667
328692, 330427
mgr Anna Soczówka
M12/13
6420-CDH60-0SA-0008 6