Studium Języków Obcych - rejestracja na języki

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

II semestr – nowe grupy

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek 10.15 do 11.45 i piątek od 12.15 do 13.45. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.23.

 

IV semestr – kontynuacja grup przed B2

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 8.30 do 10.00 i w piętki w godz. 14.15 do 15.45

Student samodzielnie rejestruje się do grup wg tabeli poniżej w USOS.

Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy

mgr J. Bańkowska

M8/9

mgr J. Bańkowska

M10*/11*

6420-GGH60-0SA-0008 Gr 2

mgr M. Kraus

M8/9

mgr B. Stus

M10*/11*

6420-GGH60-0SA-0008 Gr 3