Studium Języków Obcych - Informacje dla studentów II i IV semestru

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

II semestr

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki od 10.15 do 11.45 i piątki 12.15 do 13.45.

Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: anita.pawlowska@pw.edu.pl.

Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

 

IV semestr

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki od 08.30 do 10.00 i w piątki od 14:15-15.45.

Student samodzielnie rejestruje się do grupy wg tabeli poniżej w USOS.

Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
grupa M8/9  mgr M. Kwieciński grupa M10*/11* mgr M. Kwieciński 6420-GGH60-0SA-0008 3
grupa M8/9 mgr A. Soczówka grupa M10*/11* mgr A. Wojtaś 6420-GGH60-0SA-0008 4