SZKOLENIE BIBLIOTECZNE OBOWIAZKOWE w dniach 21-25 października 2021 r