Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Ogłasza się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu administracji w systemie ochrony zdrowia w roku akademickim 2021/2022

Zasady konkursu określa regulamin (.pdf) .

W ramach konkursu Komitet Konkursowy wyłoni Laureatów trzech najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości brutto:

  • I miejsce – nagroda 4.200 zł,
  • II miejsce – nagroda 2.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 1.500 zł.

Harmonogram Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu administracji w systemie ochrony zdrowia w roku akademickim 2021/2022

  • ogłoszenie Konkursu 15 marca 2022 r.,
  • zgłaszanie prac magisterskich do 15 października 2022 r.,
  • ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród do 31 listopada 2022 r.