Konkurs Dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Zasady konkursu określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2022 (.pdf) .

Harmonogram konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023 (.pdf)

  • zgłaszanie prac dyplomowych do 15 października 2023 r.,
  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2023 r.