Ekurs - Przysposobienie biblioteczne

Studenci Wydziału i Administracji Nauk Społecznych PW są zobowiązani do zaliczenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

Termin: 23 kwietnia - 05 maja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla studentów Politechniki Warszawskiej studenci Politechniki Warszawskiej są zobowiązani do zaliczenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

 

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Instrukcja logowania do ekursu znajduje się na stronie: