Dziekanat w czasie COVID - obsługa studentów do 16 czerwca 2021

W związku z zarządzeniem Rektora PW dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. (Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021) obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

W sprawach wymagających osobistego stawienia się, Studenci przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu.