Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się pomoc materialną obejmującą następujące świadczenia:  

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce,
  5. stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  6. stypendium dla obcokrajowców,
  7. zapomoga.

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

W każdym przypadku student może skontaktować się z dowolnym członkiem WKS i umówić się na indywidualny termin konsultacji, na których udzielone zostanie wsparcie merytoryczne oraz wszelka pomoc formalna.

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej (link)

Wszystkie akty prawne dotyczące pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW (link).