Rozdziały w pracach zbiorowych

z poziomu I za 20 pkt.

  • Jakubiak Marek: Uzyskanie stopnia doktora w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Prace Seminarium Naukowego Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Działalność naukowa 2018/2019. Tom 4 / Jakubiak Andrzej (red.), vol. 4, 2020, ISBN 978-83-8156-110-5, ss. 9-20
  • Woźnicki Jerzy: Wprowadzenie, w: Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Woźnicki Jerzy (red.), 2020, ISBN 978-83-231-4394-9, ss. 7-16
  • Firek Aleksandra, Tyc Tomasz: Zdolność miast na prawach powiatu do zapewnienia finansowania działań z obszaru zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw oraz miast i gmin wiejskich / Sobczak Eugeniusz (red.), 2019, ISBN 978-83-8156-005-4, ss. 69-87