Artykuły naukowe

za 140 pkt.

  • Jakubiak Marek, Tworzenie systemu władzy terytorialnej w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 2022, vol. LVII, nr 2, s.145-162. DOI:10.12775/SDR.2022.2.07

za 70 pkt.

  • Jakubiak Marek: Jan Czochralski – pionier światowej elektroniki i inżynierii materiałowej, w: Dzieje Najnowsze , vol. 52, nr 2, 2020, ss. 5-23, DOI:10.12775/DN.2020.2.01 

pozostałe

  • Bartnik Adriana, Kowalska Katarzyna Julia: Poradnictwo prawne i obywatelskie w kontekście świadomości prawnej i potrzeby edukacji prawnej Polaków. Wybrane problemy, w: Studia Iuridica, nr 78, 2018, ss. 40-60, DOI:10.5604/01.3001.0013.2137
  • Degtyarova Iryna, Woźnicki Jerzy: Competition vs. Searching as a Mechanism of the Rector’s Selection in Higher Education Institutions in Poland, w: Journal of Intercultural Management, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 19-39, DOI:10.2478/joim-2018-0008
  • Pręgowski Michał Piotr: Cultural Dimensions of Well-Being: Therapy Animals as Healers [book review], w: Anthrozoos, nr vol 31 no 6, 2018, ss. 781-782
  • Pręgowski Michał Piotr: Memorial Services and Rituals for Companion Animals in Japan, Poland and the United States of America, w: ANALECTA NIPPONICA. JOURNAL OF POLISH ASSOCIATION FOR JAPANESE STUDIES, nr 8, 2018, ss. 109-123
  • Bartnik Adriana, Kowalska Katarzyna Julia: The Role of Lay Judges in the Process of Adjudication, w: Studia Iuridica, vol. 71, 2017, ss. 11-24, DOI:10.5604/01.3001.0010.5811
  • Firek Aleksandra: Real Estate Crowdfunding, w: Rynek Społeczeństwo Kultura, nr 3(24), 2017, ss. 44-54
  • Jakubiak Marek: Pierwsza polska politechnika, w: Przegląd Historyczno-Oświatowy, vol. 40, nr 1-2(235-236), 2017, ss. 39-56