Monografie

  • Janowski Jacek: Filozofia cywilizacji informacyjnej, 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-118-1, 200 s.
  • Kowalewski Marian: Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej, 2020, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-034-4, 191 s.
  • Janowski Jacek: Identyfikacja cywilizacji informacyjnej: Technologiczno-ideologiczna destrukcja życia społecznego, 2019, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-904-0, 119 s.
  • Janowski Jacek: Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata, 2019, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8160-346-1, 254 s.
  • Kowalewski Marian: Usługi teleinformatyczne administracji publicznej, 2019, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-932-3, 246 s.
  • Janowski Jacek: Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego, 2018, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-841-8, 176 s.
  • Kowalewski Marian, Kowalewski Jakub: Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni, 2017, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-647-6, 196 s.
  • Kowalewski Marian, Kowalewski Jakub: Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, Cyberterroryzm, 2017, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-648-3, 159 s.