Artykuły naukowe

pozostałe

  • Chrostowska-Malak Katarzyna: Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status obywatela i cudzoziemca w państwie polskim, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 41, 2017, ss. 263-272