2021-04-21, Webinarium

MODELE SZKÓŁ DOKTORSKICH
W POLSKICH UCZELNIACH

- PIERWSZE DOŚWIADCZENIA

МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ
У ПОЛЬСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

- ПЕРШИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ

 

 

Data: 21 kwietnia 2021 r. 

Godzina: 13:00 - 15:00 CET

Увага! Для учасників з України - початок вебінару о 14.00 за київським часом.

 

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_X0DGCgteRzC_pQuza5jTOw

Webinarium odbędzie się w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński. W celu skorzystania z funkcji tłumaczenia prosimy o założenie darmowego konta i pobranie  aplikacji ZOOM.

Мова Вебінару – польська, із синхронним перекладом українською мовою. Щоб повноцінно використовувати функцію перекладу під час конференції, потрібно зареєструватись у Zoom (безкоштовно) або увійти в уже наявний аккаунт.

https://zoom.us/download

Program

Sesja Otwierająca
Moderator – prof. Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska - Fundacja Rektorów Polskich

 • Prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu
 • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy
 • Wojciech Dziedzic, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Sesja I – Nowy model kształcenia doktorantów w Polsce – prezentacja wyników badań
Moderator - dr Iryna Degtyarova, Politechnika Warszawska - Fundacja Rektorów Polskich

 • Wystąpienie wprowadzające. Zmiana podejścia do określenia modelu kształcenia doktorantów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Dr Marcin Dokowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Modele organizacyjne` i zarządcze szkół doktorskich w Polsce – wyniki analizy statutów i treści regulaminów szkół doktorskich
  Mgr Natalia Kraśniewska, Fundacja Rektorów Polskich

Sesja II – Dyskusja panelowa: Modele funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce
Moderator – dr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Politechnika Łódzka

 • Prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania
 • Prof. Tomasz Kalisz, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. studenckich
 • Prof. Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. nauki
 • Prof. Andrzej Horzela, Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Pytania – odpowiedzi uczestników  (Q&A)

Sesja podsumowująca

 • Prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu
 • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Програма

Відкриття вебінару
Модератор – проф. Єжи Возніцький, Варшавська Політехніка – Фундація польських ректорів

 • Проф. Єжи Возніцький, Лідер Проекту
 • Проф. Аркадіуш Менжик, Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі
 • Проф. Леонід Губерський, Президент Спілки ректорів ВНЗ України
 • Войцех Дзєдзіц, Заступник Директора Департаменту міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки Польщі

Сесія І – Нова модель підготовки докторів філософії в Польщі – презентація результатів дослідження
Модератор – Ірина Дегтярьова, PhD, Варшавська Політехніка – Фундація польських ректорів

 • Зміна підходів і моделі підготовки докторів філософії на підставі Закону про вищу освіту і науку
  Марчин Докович, PhD, Познаньський університет ім. Адама Міцкевича
 • Організаційно-управлінські моделі докторських шкіл у Польщі – результати аналізу статутів та регламентів докторських шкіл
  Наталя Красневська, Фундація польських ректорів

Сесія ІІ - Панельна дискусія: Моделі функціонування докторських шкіл у Польщі
Модератор – Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD, Лодзинська Політехніка

 • Проф. Габріела Бугла-Плосконська, Проректор з навчальної діяльності Вроцлавського Університету
 • Проф. Томаш Каліш, Проректор зі справ студентів Вроцлавського Університету
 • Проф. Маріуш Малиновський, Проректор з науки Варшавської Політехніки
 • Проф. Анджей Хожела, Директор Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська академія наук - AGH Університет Науки та Технoлoгії)

Питання-відповіді учасників вебінару (Q&A)

Підведення підсумків

 • Проф. Єжи Возніцький, Лідер Проекту
 • Проф. Леонід Губерський, Президент Спілки ректорів ВНЗ України
Organizatorzy Організатори
Politechnika Warszawska, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Варшавська Політехніка за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки Польщі
   
Partnerzy Партнери
Związek Rektorów Uczelni Ukrainy, Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Спілка ректорів ВНЗ України, Фундація польських ректорів та Конференція ректорів академічних шкіл Польщі
   
Logo Politechniki Warszawskiej
Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
Związek Rektorów Uczelni Ukrainy
Logo Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Logo Fundacja Rektorów Polskich