Webinarium 21.04.2021

MODELE SZKÓŁ DOKTORSKICH
W POLSKICH UCZELNIACH

- PIERWSZE DOŚWIADCZENIA

МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ
У ПОЛЬСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

- ПЕРШИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ

 

 

Data: 21 kwietnia 2021 r. 

Godzina: 13:00 - 15:00 CET

Увага! Для учасників з України - початок вебінару о 14.00 за київським часом.

 

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_X0DGCgteRzC_pQuza5jTOw

Webinarium odbędzie się w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński. W celu skorzystania z funkcji tłumaczenia prosimy o założenie darmowego konta i pobranie  aplikacji ZOOM.

Мова Вебінару – польська, із синхронним перекладом українською мовою. Щоб повноцінно використовувати функцію перекладу під час конференції, потрібно зареєструватись у Zoom (безкоштовно) або увійти в уже наявний аккаунт.

https://zoom.us/download

Program

Sesja Otwierająca
Moderator – prof. Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska - Fundacja Rektorów Polskich

 • Prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu
 • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy
 • Wojciech Dziedzic, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Sesja I – Nowy model kształcenia doktorantów w Polsce – prezentacja wyników badań
Moderator - dr Iryna Degtyarova, Politechnika Warszawska - Fundacja Rektorów Polskich

 • Wystąpienie wprowadzające. Zmiana podejścia do określenia modelu kształcenia doktorantów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Dr Marcin Dokowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Modele organizacyjne` i zarządcze szkół doktorskich w Polsce – wyniki analizy statutów i treści regulaminów szkół doktorskich
  Mgr Natalia Kraśniewska, Fundacja Rektorów Polskich

Sesja II – Dyskusja panelowa: Modele funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce
Moderator – dr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Politechnika Łódzka

 • Prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania
 • Prof. Tomasz Kalisz, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. studenckich
 • Prof. Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. nauki
 • Prof. Andrzej Horzela, Dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Pytania – odpowiedzi uczestników  (Q&A)

Sesja podsumowująca

 • Prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu
 • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Програма

Відкриття вебінару
Модератор – проф. Єжи Возніцький, Варшавська Політехніка – Фундація польських ректорів

 • Проф. Єжи Возніцький, Лідер Проекту
 • Проф. Аркадіуш Менжик, Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі
 • Проф. Леонід Губерський, Президент Спілки ректорів ВНЗ України
 • Войцех Дзєдзіц, Заступник Директора Департаменту міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки Польщі

Сесія І – Нова модель підготовки докторів філософії в Польщі – презентація результатів дослідження
Модератор – Ірина Дегтярьова, PhD, Варшавська Політехніка – Фундація польських ректорів

 • Зміна підходів і моделі підготовки докторів філософії на підставі Закону про вищу освіту і науку
  Марчин Докович, PhD, Познаньський університет ім. Адама Міцкевича
 • Організаційно-управлінські моделі докторських шкіл у Польщі – результати аналізу статутів та регламентів докторських шкіл
  Наталя Красневська, Фундація польських ректорів

Сесія ІІ - Панельна дискусія: Моделі функціонування докторських шкіл у Польщі
Модератор – Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD, Лодзинська Політехніка

 • Проф. Габріела Бугла-Плосконська, Проректор з навчальної діяльності Вроцлавського Університету
 • Проф. Томаш Каліш, Проректор зі справ студентів Вроцлавського Університету
 • Проф. Маріуш Малиновський, Проректор з науки Варшавської Політехніки
 • Проф. Анджей Хожела, Директор Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська академія наук - AGH Університет Науки та Технoлoгії)

Питання-відповіді учасників вебінару (Q&A)

Підведення підсумків

 • Проф. Єжи Возніцький, Лідер Проекту
 • Проф. Леонід Губерський, Президент Спілки ректорів ВНЗ України
Organizatorzy Організатори
Politechnika Warszawska, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Варшавська Політехніка за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки Польщі
   
Partnerzy Партнери
Związek Rektorów Uczelni Ukrainy, Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Спілка ректорів ВНЗ України, Фундація польських ректорів та Конференція ректорів академічних шкіл Польщі