2022.12.07 - Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online

obraz: plakat konferencji

Konferencja Naukowa organizowana wspólnie przez WAiNS PW, WPIA UG oraz Naczelną Radę Adwokacką

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Patronat medialny: Palestra. Czasopismo Adwokatury Polskiej.

Termin: 07 grudnia 2022 roku

Rejestracja: https://cli.re/kYEREa

Pobierz program wydarzenia (.pdf)

 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nierozerwalnie związany z samą istotą wykonywania zawodu adwokata oraz świadczenia pomocy prawnej. Jak wielokrotnie wskazywano, tak w doktrynie jak i w judykaturze, tajemnica ta nie tylko chroni najlepiej pojęty interes klienta, ale przede wszystkim służy ochronie fundamentów ustrojowych państwa – jako funkcja prawa do obrony, stanowiącego fundamentalny komponent prawa do sądu i uczciwego procesu.

 
Problem odpowiedniej ochrony danych powierzonych lub uzyskanych przez adwokata w ramach wykonywania zawodu zyskuje na aktualności w związku z coraz powszechniej wykorzystywanymi środkami elektronicznego przetwarzania informacji. W szczególności usługi świadczone z wykorzystaniem chmury obliczeniowej wprowadzają nowe ryzyka, związane najczęściej z ich międzynarodowym charakterem.

 
Nie słabną także kontrowersje dotyczące wykorzystywania przez organy publiczne coraz bardziej intruzywnych środków gromadzenia informacji, w skrajnym przypadku prowadzące do podejrzeń o inwigilowanie profesjonalnych pełnomocników i to w związku ze świadczoną przez nich pomocą prawną.

 
Istotnym dla praktyki są także planowane zmiany regulacyjne, w szczególności związane z nowymi zasadami międzynarodowej współpracy karnej w zakresie wymiany dowodów elektronicznych (Rozporządzenie e-Evidence). Brak czytelnego standardu europejskiego w zakresie ochrony tajemnic zawodów prawniczych może stanowić istotną trudność w praktycznym stosowaniu tego typu regulacji przez dostawców transgranicznych usług IT. Planowane zmiany będą także stanowić wyzwania prawne i organizacyjne zarówno dla obrońców jak i dla prowadzonych postępowań przygotowawczych.

 
Nie dziwi zatem, że problematyka skutecznej ochrony tajemnicy adwokackiej coraz częściej dyskutowana jest w odniesieniu do realiów zglobalizowanego rynku usług cyfrowych. Adwokat to nie tylko powiernik tajemnic klienta, ale także profesjonalista, korzystający w swojej pracy z wielu nowoczesnych technologii.

 
Celem konferencji, zorganizowanej wspólnie przez WAiNS PW, WPiA UG oraz NRA, jest podjęcie dyskusji na temat wyzwań związanych ze skuteczną ochroną tajemnicy zawodowej w burzliwych czasach postpandemicznych i technologicznych zmian, wypływających również za rynek usług prawnych. Zachęcamy do zgłaszania referatów konferencyjnych, a także aktywnej dyskusji w poszczególnych panelach.

 

Zapraszamy do zgłaszania udziału (stacjonarnego oraz online) w Konferencji i za pomocą dedykowanego formularza: https://cli.re/kYEREa

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Program konferencji: link do pobrania (.pdf)

 

Rada programowa

 • dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – przewodniczący
 • adw. Przemysław Rosati (NRA)
 • adw. Andrzej Zwara (NRA)
 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW – Dziekan WAiNS PW,
 • dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Dziekan WPiA UG,
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (UWr)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Lach (UMK)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (UJ)
 • dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN
 • dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ
 • dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS
 • dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK
 • dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • dr hab. Wojciech Wiewiórowski (UG)
 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

 

Komitet organizacyjny

 • adw. Paulina Rzeszut (Instytut LegalTech NRA)
 • adw. Przemysław Barchan (Instytut LegalTech NRA)
 • dr Marcin Rojszczak (PW)
 • dr Marek Porzeżyński (PW)