Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW będą prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i z ekonomii dla uczestników studiów trzeciego stopnia i dla osób, które mają otwarte przewody doktorskie na PW (za wyjątkiem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania, gdzie prowadzone są odrębne seminaria z dyscyplin dodatkowych). Zapisy na zajęcia rozpoczną się w trzecim tygodniu września i będą zamykane na początku października lub wcześniej, jeśli liczba przyjęć w danej grupie osiągnie wcześniej swój limit.

Zajęcia w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr i mają przypisane 6 punktów ECTS. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przedmiocie lub zarejestrowania się należy zalogować się w systemie USOS i wybrać zakładkę:

Aktualności --> Kalendarz rejestracji --> Wydział Administracji i Nauk Społecznych --> Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii.

Osoby niebędące uczestnikami studiów doktoranckich ani szkół doktorskich, które chcą zapisać się na seminarium, proszone są o kontakt e-mailowy z p. Elżbietą Sławińską z sekretariatu Dziekana WAiNS (e.slawinska@ans.pw.edu.pl). 

Każda z zapisujących się osób powinna wcześniej uzyskać zgodę na rejestrację w sekretariacie studiów doktoranckich swojego wydziału.

Ekonomia

Dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW

Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej

Dr hab. Zbigniew Król profesor PW

Klasyczne problemy i metody w filozofii

Prowadzenie:

  • prof. dr hab. Józef Lubacz
  • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, oraz zaproszeni goście

Prof. dr hab. Marek Maciejczak

Filozofia współczesna