Proces dyplomowania – co, gdzie, kiedy, jak?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, w szczególności studentów VI sem. (lic) oraz IV sem. (mgr), przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej w lipcu i wrześniu br., na zdalne spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Zakres informacyjny:

  • zasady i dobre praktyki związane z przygotowaniem się do procesu dyplomowania,
  • obowiązujące terminy składania prac dyplomowych (obrona w lipcu lub we wrześniu),
  • wymagane dokumenty i postać dokumentów (postać elektroniczna vs. postać papierowa),
  • Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) – dobre praktyki,
  • formy przeprowadzania egzaminów dyplomowych,
  • inne praktyczne wskazówki, porady oraz przydatne informacje.

Ze strony Wydziału w spotkaniu uczestniczyć będą: Prodziekan ds. Nauczania doc. dr Alina Naruniec oraz Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Krzysztof Urbaniak

Nazwa zespołu w MS Teams:

7.06.2021 r. – Spotkanie informacyjne. Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020-2021 (co, gdzie, kiedy, jak?).

Kod zespołu:

cydjldr

Zapraszamy.