3.01.2022 r. (poniedziałek) godziny dziekańskie

W dniu 3 stycznia 2022 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 wprowadza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny dziekańskie)

dr hab. Anna Zalcewicz prof. uczelni
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska