Seminaria doktorskie

Zasady organizacji seminariów doktorskich prowadzonych w semestrze letnim 2020/21 na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji

 1. W semestrze letnim 2020/21 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW są prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i ekonomii dla uczestników studiów trzeciego stopnia PW i dla osób, które mają otwarte przewody doktorskie w PW.
 2. Seminaria są prowadzone dla wszystkich osób wymienionych w p. 1, z wyjątkiem osób delegowanych przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (organizujący własne seminaria doktorskie z ekonomii i filozofii).
 3. Seminaria w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr (4 godziny dydaktyczne w tygodniu) i mają przypisane 6 punktów ECTS. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie prowadzonych seminariów znajdują się na stronie WAiNS (poniżej) i w systemie USOS Web (Aktualności → Kalendarz rejestracji → Wydział Administracji i Nauk Społecznych → Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii).
 4. Niezbędnym warunkiem uczestniczenia w seminarium jest zapisanie się na seminarium w czasie trwania rejestracji w systemie USOS. Rejestracja zaczyna się ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru i kończy się tydzień po jego rozpoczęciu lub wcześniej, w razie osiągnięcia limitu przyjęć w danej grupie seminaryjnej.
 5. Zapisy są dokonywane poprzez rejestrację w systemie USOS Web (Aktualności → Kalendarz rejestracji → Wydział Administracji i Nauk Społecznych → Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii) lub w wyjątkowych przypadkach – poprzez złożenie prośby do koordynatora ds. seminariów dla doktorantów PW o zgodę na dopisanie do listy uczestników seminarium.
 6. Zarejestrowanie się w systemie USOS oznacza złożenie prośby o zapisanie na seminarium. Prośby są akceptowane do chwili wyczerpania limitu miejsc (wynoszącego 16 osób, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu pracy PW).
 7. Złożenie prośby o zapisanie na seminarium łączy się z oświadczeniem o uzyskaniu zgody na zapisanie się od swojego macierzystego wydziału lub szkoły doktorskiej.
 8. W przypadku osób delegowanych z Wydziału Transportu i Wydziału Zarządzania, a także osób niebędących uczestnikami studiów trzeciego stopnia w PW (które mają otwarte przewody doktorskie w PW) wymagana jest pisemna zgoda od macierzystego wydziału lub szkoły doktorskiej.
 9. Prof. Andrzej Biłat (Andrzej.Bilat@pw.edu.pl) pełni funkcję koordynatora ds. seminariów dla doktorantów PW. Elżbieta Sławińska (sekretariat Dziekana WAiNS, Elzbieta.Slawinska2@pw.edu.pl) udziela informacji dotyczących pozostałych szczegółów związanych z organizacją seminariów.

Seminaria doktorskie prowadzone w semestrze letnim 2020/21 na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji

 • Ekonomia
  • Ekonomia międzynarodowa, prowadzenie: prof. dr hab. Leszek Jasiński
   Ze względu na duże zainteresowanie seminarium z Ekonomii międzynarodowej, limit przyjęć został zwiększony i można zapisać się jeszcze po godz. 14.00 (listy będą otwarte) do wyczerpania miejsc
   • terminy zajęć: poniedziałek 8.00–12.00
   • forma prowadzenia zajęć: zdalnie.
 • Filozofia
  • Klasyczne problemy i metody w filozofii, prowadzenie: dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni
   • terminy zajęć: wtorek 17.00–20.00
   • forma prowadzenia zajęć: zdalnie.
  • Filozofia współczesna, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Maciejczak
   • terminy zajęć: czwartek 14.00–17.15
   • forma prowadzenia zajęć: zdalnie.