Seminaria doktorskie

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW są prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i z ekonomii dla uczestników studiów doktoranckich oraz dla innych osób, które mają otwarte przewody doktorskie na PW (z wyjątkiem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania, gdzie prowadzone są odrębne seminaria z dyscyplin dodatkowych). Zajęcia w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr i mają przypisane 6 punktów ECTS. Zapisy na seminaria odbywają się w systemie USOS i rozpoczynają się ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru (dokładny termin jest podawany odpowiednio wcześniej). Można zapisywać się jednocześnie na kilka seminariów, nadając każdemu z nich odpowiedni priorytet. Liczba uczestników każdego seminarium jest ograniczona do osób, które najwcześniej przypisały mu najwyższy priorytet. W celu zarejestrowania się należy zalogować się w systemie USOS i wybrać zakładkę:

Aktualności --> Kalendarz rejestracji --> Wydział Administracji i Nauk Społecznych --> Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii.

Osoby niebędące uczestnikami studiów doktoranckich, które chcą zapisać się na seminarium, proszone są o kontakt e-mailowy z p. Elżbietą Sławińską z sekretariatu Dziekana WAiNS (e.slawinska@ans.pw.edu.pl). 

Ekonomia

Dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW

Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej

poniedziałek, godz. 14:00-17:15, początek zajęć 8.10.2018

s. 327, Gmach Główny

Filozofia

Prof. dr hab. Andrzej Biłat

Filozoficzne rozumienie świata

czwartek, godz. 16:00-19:15, początek zajęć 11.10.2018

s. 523, ul. Noakowskiego 18/20

Dr hab. Zbigniew Król profesor PW

Klasyczne problemy i metody w filozofii

Prowadzenie:

  • prof. dr hab. Józef Lubacz — WEiTI, Instytut Telekomunikacji
  • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, oraz zaproszeni goście

wtorek, godz. 17:00-20:15, początek zajęć 9.10.2018

s. 338, Gmach Elektroniki

Prof. dr hab. Marek Maciejczak

Filozofia współczesna

poniedziałek, godz. 14:00-17:15, początek zajęć 8.10.2018

s. 516, ul. Noakowskiego 18/20