Seminaria doktorskie

Zasady organizacji seminariów doktorskich prowadzonych w semestrze letnim 2021/22 na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji

 1. W semestrze letnim 2021/22 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW jest prowadzone seminarium z ekonomii i seminarium z filozofii dla uczestników studiów trzeciego stopnia PW i dla osób, które mają otwarte przewody doktorskie w PW (z wyjątkiem osób delegowanych przez WEiTI, który organizuje własne seminaria doktorskie z ekonomii i filozofii).
 2. Seminarium Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej jest prowadzone przez dr hab. Radosława Koszewskiego, prof. uczelni, a seminarium Filozofia współczesna – przez prof. Marka Maciejczaka. Zajęcia w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr (4 godziny dydaktyczne w tygodniu) i mają przypisane 6 punktów ECTS. Pozostałe informacje dotyczące seminariów są dostępne w systemie USOS Web.
 3. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zapisanie się na seminarium w czasie trwania rejestracji w systemie USOS. Rejestracja zaczyna się dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru i kończy się tydzień po jego rozpoczęciu lub wcześniej, w razie osiągnięcia limitu przyjęć w danej grupie seminaryjnej.
 4. Zapisy są dokonywane poprzez rejestrację w systemie USOS Web (Aktualności → Kalendarz rejestracji → Wydział Administracji i Nauk Społecznych → Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii) lub w wyjątkowych przypadkach – poprzez złożenie prośby do koordynatora ds. seminariów dla doktorantów PW o zgodę na dopisanie do listy uczestników seminarium.
 5. Zarejestrowanie się w systemie USOS oznacza złożenie prośby o zapisanie na seminarium. Prośby są akceptowane aż do wyczerpania limitu miejsc (wynoszącego 16 osób, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu pracy PW).
 6. Złożenie prośby o zapisanie na seminarium łączy się z oświadczeniem o uzyskaniu zgody na zapisanie się od swojego macierzystego wydziału lub szkoły doktorskiej.
 7. W przypadku osób delegowanych z Wydziału Transportu i Wydziału Zarządzania, a także osób niebędących uczestnikami studiów trzeciego stopnia w PW (które mają otwarte przewody doktorskie w PW) wymagana jest pisemna zgoda od macierzystego wydziału lub szkoły doktorskiej.
 8. Prof. Andrzej Biłat (Andrzej.Bilat@pw.edu.pl) pełni funkcję koordynatora ds. seminariów dla doktorantów PW. Elżbieta Sławińska (sekretariat Dziekana WAiNS, Elzbieta.Slawinska2@pw.edu.pl) udziela informacji dotyczących pozostałych szczegółów związanych z organizacją seminariów.
 9. Uczestnicy szkół doktorskich, którzy są zainteresowani udziałem w seminarium, proszeni są o kontakt z Prodziekan WAiNS, dr Aliną Naruniec (Alina.Naruniec@pw.edu.pl).

Seminaria doktorskie prowadzone w semestrze letnim 2021/2022 na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji

 • Ekonomia
  • Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, prowadzenie: dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
   • poniedziałki, 14.15 - 17.30 - sala 231 Gmach Główny
 • Filozofia
  • Filozofia współczesna, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Maciejczak
   • środy, 14:00 - 17:00 - sala 516 na ul. Noakowskiego 18/20