ABSOLUTORIUM WAINS PW

W dniu 6 października 2023 r. odbyła się uroczystość absolutoryjna i uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z udziałem władz Politechniki Warszawskiej i Wydziału, kadry oraz zaproszonych gości.

Gratulacje oraz życzenia naszym Absolwentkom i Absolwentom złożyli: Pan Prorektor ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Robert Zalewski, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr. hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni i grono dziekańskie oraz nauczyciele akademiccy.

Życzymy Wam Drodzy Absolwenci realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz dalszych sukcesów!

Więcej informacji pod linkiem: https://www.facebook.com/wainspw/