Wydziałowa

obrazek z tekstem inauguracja roku akademickiego 2022 2023

Uroczystość Inauguracji

 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU

ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023,

która odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 12:00

w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

* * *

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  1. Hymn Państwowy
  2. Wystąpienie Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
  3. Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  4. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej
  5. Immatrykulacja
  6. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
  7. Wykład inauguracyjny pt. “Innovation and Transformation in Highly Regulated Industries in the Age of Data and Big Tech” wygłosi prof. Pinar Ozcan, University of Oxford
  8. Gaudeamus