Wydziałowa

obrazek z tekstem inauguracja roku akademickiego 2023 2024

Uroczystość Inauguracji

 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU

ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić

na

WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024,

która odbędzie się w dniu 2 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14:30

w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

* * *

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  1. Hymn Państwowy
  2. Wystąpienie Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
  3. Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  4. Wręczenie Nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej 
  5. Immatrykulacja
  6. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
  7. Wykład inauguracyjny pt. “Complex psychological mechanisms spontaneously emerge in Artificial Intelligence” wygłosi dr Michał Kosiński, Stanford Graduate School of Business, Stanford University 
  8. Gaudeamus