Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Kierunek: Administracja zarządcza

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednostką prowadzącą jedne z najwyżej ocenianych w Polsce badań w dyscyplinie nauki prawne (kategoria A+) oraz filozofia (kategoria A).

Wpisując się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpiąc z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni, w sposób nowatorski rozwijamy własne kierunki studiów. Nasz interdyscyplinarny profil kształcenia wpisany w charakter uczelni technicznej jest wyzwaniem dla zdolnych i ambitnych studentów, którzy chcą zrozumieć, jak nauka wpływa na nasze życie oraz je zmienia,  a jednocześnie chcą mieć wpływ na te zmiany, w szczególności jako osoby administrujące działalnością różnych instytucji.

Siłą naszej społeczności jest różnorodność posiadanej wiedzy, którą staramy się przekazać z korzyścią dla studiujących i w zgodzie z oczekiwaniami naszych wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy.

Zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest łączenie dziedzin nauk społecznych z technicznymi, w taki sposób, aby kształcenie i badania służyły rozwojowi społecznemu i odpowiadały wymaganiom gospodarki i wyzwaniom współczesnego świata.

Podejmując studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dołączasz do grona studiujących na znakomitej uczelni o profilu badawczym, o bogatej tradycji i nowoczesnym profilu, a utworzony na Wydziale kierunek studiów: Administracja zarządcza umożliwia zdobycie wiedzy prawniczej połączonej z kompetencjami potrzebnymi na współczesnym rynku pracy, w tym przygotowuje do działania w środowisku wyzwań technologicznych i cyfryzacji.