Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU

ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022,

która odbędzie się w dniu 1 października 2021 roku (piątek) o godz. 16:15

w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

 
*   *   *  
 
                                            

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
3. Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
6. Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej
7. Wręczenie absolwentom dyplomów z wyróżnieniem Summa cum laude
8. Nagrody i wyróżnienia Dziekana dla Studentów
9. Wykład inauguracyjny „Innovation, Risk and the Role of the Public Administration” wygłosi Roland Stephen, Ph.D., Executive Director Center for Innovation Strategy and Policy, SRI International (Stanford Research Institute)
10. Gaudeamus
 
*   *   *
 

Z uwagi na ograniczenia w organizacji zgromadzeń publicznych, wynikające z zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19 w uroczystości Inauguracji w trybie stacjonarnym może wziąć udział ograniczona liczba osób.

Wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności studentów I roku prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia w terminie do dnia 29 września 2021 r. do godziny 12.00.

Po tym terminie będziemy się kontaktować z Państwem w celu potwierdzenia uczestnictwa w uroczystości.