Covid - postepowanie studenta

Covid - Podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2/ Konieczność odbycia izolacji albo kwarantanny - POSTĘPOWANIE STUDENTA

Podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

W przypadku wystąpienia objawów uzasadniających podejrzenie o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 student powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i niezwłocznie poinformować o tym fakcie prodziekana ds. studenckich oraz pozostać w domu lub też niezwłocznie opuścić zajęcia i udać się do domu lub do odpowiedniego pomieszczenia przeznaczonego do czasowej izolacji osób.

Informację, należy przekazać mailem krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl albo telefonicznie (22)234-59-60.

Konieczność odbycia izolacji albo kwarantanny

Student zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania prodziekana ds. studenckich o konieczności odbycia izolacji w warunkach domowych albo konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Informację, należy przekazać prodziekanowi ds. studenckich mailem krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl albo telefonicznie (22)234-59-60 wraz z informacją o okresie obowiązkowej izolacji w warunkach domowych albo obowiązkowej kwarantanny, oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl .