Godziny dziekańskie 10 kwietnia 2024 r.

Informujemy, że w związku z wyborami kandydata na dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW na kadencję 2024-2028 zostały wyznaczone godziny dziekańskie w dniu 10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 8:30 - 12:00.