Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.

Działalność badawczo-dydaktyczna pracowników Zakładu koncentruje się na problemach polityki makro- i mikroekonomicznej oraz prawa gospodarczego. Do głównych nurtów badań naukowych należą zagadnienia z zakresu rynków finansowych, zarządzania publicznego oraz makroekonomii i marketingu.

W zakresie dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą między innymi zajęcia:

  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, ekonomia rynkowa, marketing, papiery wartościowe - dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  • publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo finansowe, prawo energetyczne - dyscyplina: nauki prawne.

Najnowsze publikacje pracowników Zakładu:

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Dr hab. Radosław Koszewski Profesor uczelni
Dr hab. Robert Zajdler Profesor uczelni
Dr hab. Anna Zalcewicz Profesor uczelni
Dr Małgorzata Orechwo Adiunkt
Dr Małgorzata Stawicka Adiunkt
Dr Agnieszka Tomczak Adiunkt
Dr Tomasz Tyc Adiunkt
Dr Cezary Woźniak Adiunkt
Dr Alina Naruniec Docent
Mgr Aleksandra Firek Asystent
Mgr Zbigniew Jackiewicz Starszy asystent dydaktyczny
Mgr Michał Masłowski Asystent