Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Zakład Filozofii i Etyki w Administracji prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w różnych obszarach współczesnej filozofii: teorii argumentacji, ontologii formalnej, filozofii fizyki, filozofii informatyki i sztucznej inteligencji oraz etyki w administracji. Członkowie międzynarodowego zespołu skupionego w zakładzie w czterech grupach badawczych publikują w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kierują projektami badawczymi wspieranymi przez międzynarodowe i krajowe instytucje finansujące.

Oferujemy szeroki wachlarz kursów z zakresu fundamentalnych zagadnień filozoficznych zarówno w ramach programu studiów na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, jak i na wydziałach nauk ścisłych i inżynieryjnych.

Wybrane tematy naszych badań i zajęć, to m.in:

  • zaufanie i przejrzystość w sztucznej inteligencji
  • cyfrowe metody w naukach społecznych
  • metody rozumowania i komunikacji w prawie i administracji publicznej
  • realizm strukturalny w filozofii nauki
  • teorie obliczeń
  • ontologia topologiczna
  • etyka w administracji

Kierownik Zakładu

  • Vacat

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Biłat Profesor
dr hab. Katarzyna Budzyńska Profesor uczelni
Dr hab. Marcin Koszowy Profesor uczelni
Dr hab. Zbigniew Król Profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Profesor  (1/2 etatu badawczego)
Prof. dr hab. Marek Maciejczak Profesor
Dr Hans Joachim Greif Adiunkt  (etat badawczy)
Dr Dilectiss Di Sheng Liu Adiunkt  (etat badawczy do realizacji projektu badawczego)
Dr Paula Quinon Adiunkt  (etat badawczy)
Dr Bartłomiej Skowron Adiunkt
Dr inż. Paweł Stacewicz Adiunkt
Dr Michał Stelmach Adiunkt
Dr Antonio Vassallo Adiunkt  (etat badawczy do realizacji projektu badawczego)
Dr Beata Witkowska-Maksimczuk Adiunkt
Dr Pedro Naranjo Asystent  (etat badawczy do realizacji projektu badawczego)
Mgr He Zhang Asystent