Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są seminaria doktorskie z ekonomii i z filozofii dla pracowników i studentów studiów doktoranckich. Dla każdego seminarium data zamknięcia listy uczestników przypada domyślnie na pierwszy dzień zajęć tego seminarium w semestrze lub po wyczerpaniu się miejsc. Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać telefoniczne pod numerem 22 234 64 17.

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Stypendium na wyjazd do North China University of Technology

43115_201209201106381bGpi
North China University of Technology (Chiny) zaprasza 10 studentów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w wymianie bilateralnej i do ubiegania się o stypendium Chinese Government Scholarship w semestrze wiosennym 2018 (od początku marca do połowy lipca). Uczestnicy wymiany otrzymają stypendium oraz darmowe zakwaterowanie.
Oferta skierowana do studentów WAiNS drugiego stopnia (w zakresie Business Administration).

Program ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Profesor Andrzej Biłat - redaktor naczelny "Studiów Semiotycznych"

bilat
Powstałe w 1970 r. „Studia Semiotyczne” należą do najbardziej cenionych polskich czasopism filozoficznych. Prof. Andrzej Biłat z WAiNS jest ich naczelnym redaktorem od grudnia 2015 r.

Doktor Robert Kędziora opublikował Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego

16425-kodeks-postepowania-administracyjnego-komentarz-robert-kedziora-okladka_1
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazało się wznowienie Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa dra Roberta Kędziory, pracownika Zakładu Prawa i Administracji WAiNS.

Wystąpienie dra Michała Pręgowskiego na drugim seminarium WAiNS

pregowski

Zgodnie z danymi statystycznymi przywołanymi podczas wystąpienia, w polskich domach żyje obecnie ok. 7,4 mln. psów i 5,7 mln. kotów...

Przedstawiamy zapis z drugiego seminarium WAiNS (z 5 grudnia 2017 r.) z dr. Michałem Pręgowskim.

Wystąpienie dra hab. Marka Jakubiaka na trzecim seminarium WAiNS

jakubiak
Jaką rolę odegrały polskie akademickie uczelnie techniczne w budowie przemysłu II RP w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Tematyka wystąpienia dra hab. Marka Jakubiaka związana jest z obchodami na Politechnice Warszawskiej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska opublikowała podręcznik z prawa międzynarodowego publicznego

rzeszutko
Podstawowym celem książki dr Małgorzaty Rzeszutko-Piotrowskiej jest szczegółowa analiza uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ z uwzględnieniem procesu ich podejmowania.

prof. PW Justyna Łacny w radio TOK FM

Łacny
19 lutego 2018 r., dr hab. Justyna Łacny, prof. PW, w radio TOK FM, w audycji „Magazyn Europejski” wyjaśniała przedłożoną przez Komisję Europejską propozycję warunkowości, tj. uzależnienia wypłaty państwom członkowskim funduszy UE od przestrzegania przez te państwa zasady praworządności (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Zapraszamy do odsłuchania audycji pod tym linkiem.

prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka i dr Agnieszka Tomczak - IV seminarium WAiNS

arrows-1577985_1920
We wtorek, 6 marca 2018 r. o godzinie 14 w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się czwarte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułem spotkania będzie Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne w oddziaływaniu na rozwój terytorialny. Referaty wygłoszą: prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka oraz dr Agnieszka Tomczak. Spotkanie poprowadzi dr Eligiusz Nowakowski.

dr Paweł Stacewicz zaprasza na seminaria z filozofii nauki

Doktor Paweł Stacewicz zaprasza pracowników i studentów na seminaria z filozofii nauki, które odbywają się raz w miesiącu, w pokoju 228, zazwyczaj w czwartki. Spotkania mają charakter wykładowo-dyskusyjny. Uczestniczą w nich wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich,  a w tym nestor polskiej logiki i filozofii prof. Witold Marciszewski.

Na najbliższym spotkaniu w dniu 13.03.2018, wyjątkowo we wtorek, o godz. 17.00, referat pt. "Abstrakcja i idealizacja w geometrii i topologii" wygłosi prof. Rafał Gruszczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Bartłomiej Skorwon wziął udział w Dysputach Pitagorejskich w CSZ PW

Dysputy-Pitagorejskie-IV-20.03.2018

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Moc myślenia”, spotkanie odbyło się 20 marca 2018, godz. 16.15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Oprócz Dyrektora Centrum - prof. Stanisława Janeczko, zastępcy Dyrektora - prof. Piotra Przybyłowicza, gośćmi specjalnymi byli dr Leszek Mellibruda oraz dr Bartłomiej Skowron.

Szczegóły na stronie CSZ PW

Victimae Paschali Laudes

baranek

Władze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych życzą wszystkim radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

"Ofiarujmy chwałę w wierze, 

Przy Wielkanocnéj ofierze; 
Gdy Baranek owce zbawił, 
Chrystus grzésznym pokój sprawił"

(Victimae Paschali Laudes)

Wystąpienie dra hab. Jacka Janowskiego (prof. PW) na piątym seminarium WAiNS

Jacek-Janowski
We wtorek 24 kwietnia  2018 r. o godz. 14.00  w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się piąte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułowy referat pt. Cywilizacja  informacyjna: transformacja od etycznej do  technicznej metody życia społecznego? wygłosi dr hab. Jacek Janowski, prof. PW. Koreferat wygłosi mgr Agnieszka Dragan-Pawlusiak. Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Skowron.

Dr S. Sikorski współredaktorem tomu "Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne"

Sikorski książka

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez szpitale publiczne, zaprezentowanego w ujęciu prawnym i ekonomicznym, a także ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się w praktyce. W opracowaniu przedstawiono sposób organizacji pracy szpitali oraz koszty, jakie są ponoszone na skutek niewykorzystywania potencjału leczniczego, zwłaszcza w odniesieniu do kolejek oczekujących na usługi medyczne.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia publicznego i prywatnego oraz dla administracji szczebla centralnego oraz samorządowego. Zainteresuje także prawników prowadzących działalność związaną z ochroną zdrowia oraz naukowców.