Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej będą prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i z ekonomii dla studentów studiów doktoranckich. Zapisy na seminaria będą odbywały się w systemie USOS od 17 września godz. 8.00 do 5 października godz. 23.59. Można zapisywać się jednocześnie na kilka seminariów, nadając każdemu z nich odpowiedni priorytet. Liczba uczestników każdego seminarium będzie ograniczona do osób, które najwcześniej przypisały mu najwyższy priorytet. W celu zarejestrowania się należy zalogować się w systemie USOS i wybrać zakładkę

Aktualności --> Kalendarz rejestracji --> Wydział Administracji i Nauk Społecznych --> Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii.

Uwaga: zapisy na seminaria prowadzone przez prof. Biłata i prof. Maciejczaka zostały przedłużone do 11 października

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Organizacja konferencji i innych wydarzeń po wejściu RODO

Wejście nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zmienia wymagania w zakresie ochrony takich danych. Wiąże się to między innymi ze zmianami w obszarze zbierania danych osobowych w trakcie przygotowania konferencji naukowych, seminariów i innych wydarzeń na Wydziale (np. do zbierania danych osobowych nie używamy portali, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony (np. google, docs itp.)) oraz obowiązków informacyjnych.

Osoby organizujące różnego rodzaju wydarzenia mogą kierować pytania związane z nowymi zasadami ochrony danych oraz obowiązkami informacyjnymi do Dziekana WAiNS. Dostępne są również gotowe klauzule informacyjne dla uczestników konferencji dotyczące przetwarzania danych w celach związanych z organizacją i obsługą konferencji.

ATHENS 17-25.11.2018

2 lipca rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2018 (która odbędzie się w dniach 17-25.11.2018 r.)

Nowa książka dra Jarosława Zalewskiego

JZ_monografia

Opracowanie to jest analizą możliwości rozszerzenia badań dynamiki i wybranych cech eksploatacyjnych pojazdów samochodowych m.in. w oparciu o dokonania autora.

Książka została wydana w Wydawnictwie Instytutu Technologii Eksploatacji (ITEE) w Radomiu.

Nowy artykuł dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej

cover-sustainability-v10-i7

Artykuł dotyczy analizy czynników warunkujących zaufanie w organizacjach. Zaprezentowane w nim zostały wyniki badań empirycznych, które pozwoliły na weryfikację związków poszczególnych obszarów w kontekście zaufania do przełożonych i współpracowników.  Zaufanie do przełożonych jest związane z doświadczeniami w zakresie współpracy. Natomiast relacje interpersonalne i  ocena kompetencji wpływają na zaufanie do współpracowników. Wnioski z tych badań pozwalają na kształtowanie poczucia zaufania w organizacjach poprzez budowanie przestrzeni dla relacji interpersonalnych oraz wspieranie rozwoju pracowników.

Artykuł w otwartym dostępie tutaj

Co nowego w Biurze Karier w roku akademickim 2018/19?

Jesteś studentem, absolwentem, bądź doktorantem PW? Szukasz pracy, praktyki, stażu? Chcesz zaplanować swoją karierę? Chciałbyś sprawdzić co naprawdę jest Twoją mocną stroną i jakimi cechami wyróżniasz się? Skorzystaj z bezpłatnej oferty Biura Karier.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

inauguracja

1.10.2018 r., godz. 12.30

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Mała Aula

Spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o pomoc materialną (stypendia, zapomogi)

W dniu 3 października 2018 r., o godzinie 14.15 w sali 437a odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla wszystkich studentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o pomoc materialną.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące:

 • najważniejszych zasadach przyznawania stypendiów,
 • praktycznych porad, tj. jak wypełnić wniosek i nie popełnić błędu,
 • dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem,
 • case study – na co zwrócić uwagę podczas dokumentowania dochodu i nie tylko (omówimy i przeanalizujemy ważne przypadki z życia),
 • terminów, które obowiązują w trakcie składania i rozpatrywania wniosków,
 • oraz wielu innych bardzo ważnych i pomocnych kwestii z zakresu pomocy materialnej na Politechnice Warszawskiej.

W spotkaniu, ze strony WAiNS uczestniczyć będą:

 • osoby z dziekanatu odpowiedzialne za sprawy administracyjne,
 • obecni i byli członkowie WKS WAiNS,
 • Prodziekan ds. studenckich. 

Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich nowym pracownikiem WAiNS

4

W latach 2014-17 Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki i przewodniczącym Zespołu ds. Ustroju i Zarządzania w szkolnictwie wyższym Rady NKN (2016-18).  Członek Prezydium KRASP (1999-) Przewodniczy Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (2016-). Jest Prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, a także kieruje pracami Centrum Analiz i Dialogu FRP. Jest także członkiem, w kolejnej drugiej kadencji, Komitetu Etyki w Nauce działającego przy Prezydium PAN. 

W latach 1996-2002 był Rektorem Politechniki Warszawskiej.  

Nowa książka dra Michała Stelmacha

Stelmach
Celem monografii jest opis pojęcia logiki transcendentalnej w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z czasów Traktatu logiczno-filozoficznego, a następnie wyprowadzenie szerszych wniosków interpretacyjnych dotyczących jego koncepcji filozoficznej.

Wybory wydziałowego społecznego inspektora pracy

W związku z wygaśnięciem z dniem 30 września 2018 r mandatu wydziałowego społecznego inspektora pracy, komitet koordynujący NSZZ Solidarność i ZNP informuje, że zebranie w sprawie wyborów uzupełniających wydziałowego społecznego inspektora pracy odbędzie się w dniu 16 października o godzinie 16.00 w sali nr 231 GG. Dziekan, w porozumieniu z Komitetem Koordynacyjnym NSZZ Solidarność i ZNP, wyznaczy na ten dzień w godz. 16.00-18.00 godziny dziekańskie.

Zmarła członek Komisji Programowej przygotowującej uruchomienie w PW kierunku Administracja

żałoba
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 04 października 2018 r. zmarła dr Teresa Wojtowicz.

Nowa pracownik WAiNS

Monika Stachowiak-Kudła

Badania Moniki Stachowiak-Kudły w dyscyplinie nauk prawnych koncentrują się na pięciu obszarach:

 1. Wolność badań naukowych, wolność nauczania, autonomia szkół wyższych w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym państw europejskich;
 2. Konflikty praw podstawowych;
 3. Czynniki determinujące sposób orzekania w sądach administracyjnych;
 4. Prawne aspekty jakości kształcenia;
 5. Wartościowanie decyzji publicznych.

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".