Erasmus +

UWAGA!

CWM PW ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Rekrutacja odbywa się tradycyjnie (poza systemem USOS). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ dr Heleną Bulińską-Stangrecką. Kwalifikacja trwa do dnia 16 listopada 2018.

UWAGA!

W związku z pojawieniem się dodatkowych środków finansowych w budżecie CWM PW

ogłasza dodatkowy nabór na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus + na rok 2018/2019.

erasmus

Rekrutacja – wyjazdy na studia

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+  na rok akademicki 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu USOS.
Instrukcja znajduje się pod tym linkiem:
https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS
Osoby studiujące na ostatnim roku studiów licencjackich planujące ubiegać się o wyjazd na studiach magisterskich, prosimy składać dokumenty w formie papierowej do dziekanatu.

 Wymiana może być realizowana wyłącznie z uczelnią, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z WAiNS PW.

Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

 • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
 • znajomość języka, w którym student będzie studiował na uczelni zagranicznej, na poziomie minimum B2,
 • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy,przebywającymi na PW)

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi spełniać następujące kryteria formalne:

 • w czasie rekrutacji i całego pobytu w uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student I, II lub III stopnia,
 • w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia (musi mieć bezwarunkowo zaliczony pierwszy rok studiów),
 • w chwili podpisywania z CWM umowy na wyjazd, musi mieć zaliczone dotychczasowe przedmioty,
 • nie może przebywać na urlopie.

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia mogą brać udział w rekrutacji, jednak podpisanie umowy może nastąpić dopiero po udokumentowaniu przyjęcia przez PW na studia II stopnia. Studenci ostatniego roku studiów I stopnia do wniosku wyjazdowego muszą dołączyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW.

Minimalny okres pobytu na studiach w danym roku akademickim wynosi jeden semestr, a maksymalny dwa semestry (wg informacji UAPE CWM PW dofinansowanie będzie udzielane tylko na jeden semestr pobytu na studiach za granicą, niezależnie od długości okresu pobytu zaakceptowanego przez uczelnię przyjmującą).
Wyjazdy w r.a. 2018/2019 mogą być realizowane między 1 lipca 2018 r. a 30 września 2019 r.

Student, który chce wziąć udział w rekrutacji powinien:

 • zapoznać się z zasadami wyjazdów na studia w r.a. 2018/2019 (link),
 • zapoznać się z listą uczelni partnerskich WAiNS PW, po sprawdzeniu czy oferta dydaktyczna uczelni zagranicznej na kolejny rok akademicki odpowiada równoległemu programowi realizowanemu na WAiNS PW wybrać trzy uczelnie, na które chce wyjechać (uwzględniając znajomość języków obcych),
 • pobrać i wypełnić wniosek wyjazdowy (w tym przekazać do wypełnienia i podpisu wniosek Promotorowi pracy dyplomowej),
 • pobrać i wypełnić stosowne oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie,
 • złożyć wniosek wyjazdowy wraz z załącznikami (zaświadczenie o znajomości języka obcego, oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie, ew. oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW, ew. zaświadczenie o działalności dodatkowej) do p. Kamila Kraszewskiego do 31 marca 2018 r. (Dziekanat WAiNS PW, pok. 207).

W razie wątpliwości można zgłaszać się mailowo oraz podczas dyżuru do koordynatora WAiNS PW: dr Helena Bulińska-Stangrecka: hbserasmus@ans.pw.edu.pl

Lista uczelni , z którymi WAINS PW ma podpisaną umowę znajduje się w systemie USOS PW (w zakładce oferta wyjazdów).

Wnioski i formularze:

 • Wniosek wyjazdowy (DOCX)
 • Oświadczenie dot. uczestnictwa w Programie Erasmus+/LLP-Erasmus (DOC)
 • Oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW (DOC)

 

Rekrutacja – wyjazdy na praktyki

Rekrutacja kandydatów na praktyki kończy się zwykle 30 kwietnia roku poprzedniego (tzn. 30 kwietnia 2018 r. zakończyła się rekrutacja na rok akademicki 2018/2019), a termin składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny) upływa zwykle 30 czerwca. Praktykę można realizować w okresie od 1 lipca 2018 do 30 kwietnia 2020 roku. Minimalny okres praktyki to 2 miesiące, maksymalny 12 miesięcy (wg informacji UAPE CWM PW dofinansowanie będzie udzielane na maksymalnie 3 miesięczną praktykę).
 
Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

 • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
 • znajomość języka, w którym student będzie odbywał praktykę, na poziomie minimum B2,
 • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi na PW),

Na praktyki mogą wyjeżdżać również absolwenci - warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów.

Student, który chce wziąć udział w rekrutacji powinien:

 • zapoznać się z zasadami wyjazdów na praktyki w r.a. 2018/2019 (link),
 • pobrać i wypełnić wniosek wyjazdowy (w tym przekazać do wypełnienia i podpisu wniosek Promotorowi pracy dyplomowej),
 • pobrać i wypełnić stosowne oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie,
 • przygotować CV (mile widziane CV Europass), list motywacyjny,
 • złożyć wniosek wyjazdowy wraz z załącznikami (zaświadczenie o znajomości języka obcego, oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie, CV, list motywacyjny, ew. oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW, ew. zaświadczenie o działalności dodatkowej) do p. Kamila Kraszewskiego do 30 marca 2017 r. (Dziekanat WAiNS PW, pok. 207).

W razie wątpliwości można kontaktować się z koordynatorami WAiNS PW lub z p. Dominiką Jasińską: mgr Dominika Jasińska - UAPE CWM PW - tel.: 22 234 7404, djasinska@cwm.pw.edu.pl

Wnioski i formularze:

 • Wniosek wyjazdowy (DOCX)
 • Oświadczenie dot. uczestnictwa w Programie Erasmus+/LLP-Erasmus (DOCX)
 • Oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW (DOCX)
 • Oświadczenie dla osób, które nie brały udziału w wymianie Erasmus+ (DOC)

Regulamin wyjazdów: