Seminaria doktorskie

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW są prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i z ekonomii dla uczestników studiów doktoranckich oraz dla innych osób, które mają otwarte przewody doktorskie na PW (z wyjątkiem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Zarządzania, gdzie prowadzone są odrębne seminaria z dyscyplin dodatkowych). Zajęcia w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr i mają przypisane 6 punktów ECTS. Zapisy na seminaria odbywają się w systemie USOS i rozpoczynają się ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru (dokładny termin jest podawany odpowiednio wcześniej). Można zapisywać się jednocześnie na kilka seminariów, nadając każdemu z nich odpowiedni priorytet. Liczba uczestników każdego seminarium jest ograniczona do osób, które najwcześniej przypisały mu najwyższy priorytet. W celu uzyskania informacji o przedmiocie i/lub zarejestrowania się należy zalogować się w systemie USOS i wybrać zakładkę:

Aktualności --> Kalendarz rejestracji --> Wydział Administracji i Nauk Społecznych --> Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii.

Osoby niebędące uczestnikami studiów doktoranckich, które chcą zapisać się na seminarium, proszone są o kontakt e-mailowy z p. Elżbietą Sławińską z sekretariatu Dziekana WAiNS (e.slawinska@ans.pw.edu.pl). 

Każda z zapisujących się osób powinna wcześniej uzyskać zgodę na rejestrację w sekretariacie studiów doktoranckich swojego wydziału.

Ekonomia

Dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW

Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej

poniedziałek, godz. 14:00-17:15, początek zajęć 25.02.2019

sala 426 GG

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, rejestracja na seminarium prof. Koszewskiego została zamknięta w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 14.00.

Możliwe są dodatkowe zapisy za zgodą prof. Koszewskiego. Zajęcia będą prowadzone wspólnie z prof. Małgorzatą Duczkowską-Piasecką.

Filozofia

Prof. dr hab. Andrzej Biłat

Filozoficzne rozumienie świata

poniedziałek, godz. 16:00-19:15, początek zajęć 25.02.2019

p. 519, ul. Noakowskiego 18/20

Seminarium nie będzie prowadzone w semestrze letnim 2018/2019 (z powodów niezależnych od WAiNS). Zapraszamy Państwa do rejestracji w następnym semestrze.

Dr hab. Zbigniew Król profesor PW

Klasyczne problemy i metody w filozofii

Prowadzenie:

  • prof. dr hab. Józef Lubacz — WEiTI, Instytut Telekomunikacji
  • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, oraz zaproszeni goście

wtorek, godz. 17:00-20:15, początek zajęć 26.02.2019 r.

s. 338, Gmach Elektroniki

Rejestracja jest przedłużona do 21 lutego, godz. 23.59.

Prof. dr hab. Marek Maciejczak

Filozofia współczesna

poniedziałek, godz. 14:00-17:15, początek zajęć 25.02.2019

s. 516, Noakowskiego 18/20

Rejestracja jest przedłużona do 21 lutego, godz. 23.59.