mgr Urszula Legierska

Absolwent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Studia ukończone z wyróżnieniem.

Zainteresowania: Prawo administracyjne, prawo gospodarcze.

 

 

 

 

 

Publikacje

  • Legierska U., Małkowska A., Kultura organizacji w administracji, w: Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Kisilowska, E. Malak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
  • Legierska U., Zasada subsydiarności w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Rozwój zrównoważony, a budowa marki miejsca - Administracja, Środowisko, Technologia, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011.