mgr Sylwia Arasiewicz-Dulnik

Pani Sylwia Arasiewicz-Dulnik jest członkiem komisji ekspertów konkursu "Teraz Polska" dla gmin. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Politologia w zakresie Studia Europejskie. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka.

 

 

 

 

 

Pełnione funkcje

  • 2006 – 2009 Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. Programu Erasmus.
  • 2005 – 2006 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Pracownik w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi.Oddział Realizacji i Kontroli Projektów.
  • 2006 – członek zespołu w projekcie TELMI finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Zainteresowania badawcze

  • rozwój regionalny i lokalny,
  • wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
  • prawo konstytucyjne
  • prawo Unii Europejskiej
  • instytucja referendum

Konferencje naukowe

Aktywny udział w organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce rozwoju zrównoważonego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego"zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską wspólnie z Sejmem RP oraz Fundacją Godła Promocyjnego "Teraz Polska" /6 i 9 listopada 2012/

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" nt. "Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej" /26 listopada 2011/.W ramach konferencji odbyło się również spotkanie samorządowców na Targach "Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011? w Międzynarodowych Targach Poznańskich. /22 listopada 2011/

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej "Rozwój zrównoważony, a budowa marki miejsca - administracja, środowisko, technologia" /3 - 4 grudnia 2010/

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji " Samorząd Zrównoważonego Rozwoju"/8 listopada 2010/

Członek Komitetu Organizacyjnego KonferencjiNaukowej "Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym"/27 listopada 2009/

Udział w Konferencji Naukowej "Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce"/13-14 listopada 2009/

Wybrane publikacje

  • S. Arasiewicz-Dulnik, Ocena poziomu i dynamiki zrównoważonego rozwoju najwyżej punktowanych gmin miejsko-wiejskich, Praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka pt. Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, WAiNS PW, Warszawa, 2011 (s.75.)