dr Sebastian Sikorski

Adwokat zrzeszony w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Założyciel kancelarii adwokackiej specjalizującej się w obsłudze sektora ochrony zdrowia. Zastępca Redaktora Naczelnego "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia" – Oficyna Wydawnicza SGH.

W latach 2003–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2004–2007 delegowany do bezpośredniej współpracy z Ministrem Zdrowia oraz jako ekspert banku w sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia. W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.

Uczestnik grantu badawczego finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie finansowania systemu opieki zdrowotnej, oraz konferencji naukowych i branżowych. Autor kilkunastu publikacji.

Stopnie naukowe

  • 01.10.2001 — magisterium, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Katedra Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Handlowego, specjalizacja prawo cywilne.
  • 01.07.2008 — doktorat, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Katedra Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Handlowego, specjalizacja prawo cywilne.

Wybrane publikacje

  • Rola Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w systemie finansowania ochrony środowiska – Białostockie Studia Prawnicze zeszyt nr 18, Białystok 2015 r.
  • Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych, Ubezpieczenia członków organów spółek kapitałowych — D&O – C.H. Beck, Warszawa 2014 r.
  • Classification of the contract of bank guarantee against a background of the division into legal transactions for a consideration and legal transactions free of charge – Uniwersytet w Grodnie, Grodno 2014 r.
  • Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Problematyka dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, Temida II, Białystok 2012 r.