dr Agnieszka Dorota Woźniak

Specjalizacja w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego (prawo spółdzielcze, mieszkaniowe, budowlane) oraz prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Wykształcenie: od 11.05.2009: doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, od 1997 r. magister prawa kanonicznego, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa Kanonicznego; od 1996 r. magister prawa i administracji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe: Od 01.09.2009 adiunkt — Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych. W okresie 01.10.1996 - 30.04.2006 asystent — Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego (prawo spółdzielcze, mieszkaniowe, budowlane) oraz prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

W latach 2004 - 2012 główny specjalista ds. Europejskich Programów Badawczych — Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1996 - 2001 specjalista w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury), w latach 2001 - 2003 główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Ważniejsze publikacje

 • "Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej" (współautorstwo z C. Woźniakiem) [w:] "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", wydanie I, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002.
 • "Zobowiązania" (współautorstwo z C. Woźniakiem) [w:] "Prawo gospodarcze. Podręcznik multimedialny", pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 2002.
 • ."Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej" (współautorstwo z C. Woźniakiem) [w:] "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", wydanie II, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004.
 • Protection of computer databases [w:] Bussiness and Informatic System. Current trends, Australian Catholic University 2004
 • "Wspólnoty mieszkaniowe" [w:] "Nieruchomości. Wzory pism", pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2006.
 • "Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości" [w:] "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", wydanie III, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2006.
 • "Wspólnoty mieszkaniowe" [w:] "Nieruchomości. Wzory pism i umów." wyd. II pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2007.
 • "Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości" [w:] "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", wydanie IV, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2007.
 • "Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie" [w:] "Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz" pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2008.
 • "Umowa o roboty budowlane" [w:] "Proces inwestycyjno-budowlany. Wzory pism i umów." pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2009.
 • "Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości" [w:] "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", wydanie V, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2009.
 • "Wspólnoty mieszkaniowe" [w:] "Nieruchomości. Wzory pism i umów." wyd. III pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2010.
 • "Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie" [w:] "Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz" wyd. II pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2010.
 • "Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości" [w:] "Nieruchomości. Zagadnienia prawne", wydanie VI, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2011

Artykuły

 • "Ochrona własności intelektualnej w krajach Unii Europejskiej - wybrane dokumenty", Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Nr 11/1998.
 • "Ochrona elektronicznej bazy danych na gruncie Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i wybranych aktów ustawodawstwa polskiego", Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Nr 11/1998.
 • "Odpowiedzialność za wady programu komputerowego", Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Nr 13/2000.
 • "Protection of computer databases" [w:] "Bussiness and Informatic System. Current trends", Australian Catholic University 2004.
 • "Ochrona elektronicznych baz danych", Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Nr 22/2004.