mgr Aleksandra Firek

a.firek@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

  • Podstawy psychologii społecznej, regulamin przedmiotu

Absolwentka kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (studia ukończone z wyróżnieniem), a obecnie słuchaczka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji), gdzie na kierunku: socjologia, realizuje ścieżkę specjalizacyjną: ekspertyza społeczno-obyczajowa.

Od 2012 roku asystent w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki WAiNS PW, od 2019 r. wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej. Na Wydziale Administracji i Nauk społecznych PW prowadzi ćwiczenia z przedmiotów:

  • Socjologia i metody badań socjologicznych,
  • Socjologia sportu i kultury fizycznej,
  • Metody i techniki przeprowadzania konsultacji społecznych w JST.

Obszary zainteresowań i pasje

  • Teoria demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego – w tym szeroko pojmowane zagadnienie partycypacji społecznej, komunikacja społeczna – w szczególności komunikacja interpersonalna, socjologia sportu i kultury fizycznej, socjologia podróży, socjologia czasu wolnego, a od niedawna również gender studies.
  • Kultura hip-hop, siatkówka, kino gangsterskie.